• /
مادر - فاطمه بنت اسد

مادر

مادر وى، فاطمه، دختر اسد فرزند هاشم است.وى از نخستين زنانى است كه به پيامبر ايمان آورد وپيش از بعثت از آيين ابراهيم -عليه السلام پيروى مى‏كرد. او همان زن پاكدامنى است كه به هنگام شدت يافتن درد زايمان راه مسجد الحرام را پيش گرفت وخود را به ديوار كعبه نزديك ساخت وچنين گفت:

خداوندا، به تو وپيامبران وكتابهايى كه از طرف تو نازل شده‏اند ونيز به سخن جدم ابراهيم سازنده اين خانه ايمان راسخ دارم، پروردگارا! به پاس احترام كسى كه اين خانه را ساخت وبه حق كودكى كه در رحم من است، تولد اين كودك را بر من آسان فرما.

لحظه‏اى نگذشت كه فاطمه به صورت اعجاز آميزى وارد خانه خدا شد ودر آنجا وضع حمل كرد.(1)

اين فضيلت‏بزرگ را قاطبه محدثان ومورخان شيعه ودانشمندان علم انساب در كتابهاى خود نقل كرده‏اند.در ميان دانشمندان اهل تسنن نيز گروه زيادى به اين حقيقت تصريح كرده، آن را يك فضيلت‏بى نظير خوانده‏اند.(2)

حاكم نيشابورى مى‏گويد:

ولادت على در داخل كعبه به طور تواتر به ما رسيده است.(3)

آلوسى بغدادى صاحب تفسير معروف مى‏نويسد:

تولد على در كعبه در ميان ملل جهان مشهور ومعروف است وتاكنون كسى به اين فضيلت دست نيافته است.(4)

پى‏نوشت‏ها:

1- كشف الغمة، ج‏1،ص‏90.

2- مانند مروج الذهب، ج‏2، ص‏349/شرح الشفاء، ج‏1، ص‏151و....

3- مستدرك حاكم، ج‏3، ص‏483.

4- شرح قصيده عبدالباقى افندى، ص‏15.

فروغ ولايت ص‏15

آيت الله شيخ جعفر سبحانى

ارسال شده در : 1389/9/5 - 09:59:34

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
فاطمه بنت اسد


مادر

مادرش فاطمه،دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است.فاطمه چندى تربيت رسول خدا را عهده‏دار بود و براى او چون مادر مى‏نمود.او از جمله مسلمانان صدر اول است كه به مدينه هجرت كرد.رسول خدا پيوسته او را گرامى مى‏داشت و چون درگذشت او را در پيراهن خود كفن كرد. (1)

پى‏نوشت:

1.ارشاد،ج 1،ص 2.

على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(ع) صفحه 6

دكتر سيد جعفر شهيدى

ارسال شده در : 1389/9/5 - 10:01:21

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/5 - 09:59:34

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/5 - 10:01:21

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد